demo image

Żurawie Górnoobrotowe

Jakaś zajawka

  • - gwarancję udzielaną nawet najstarszym urządzeniom (od 7 dni do 6 miesiecy)
  • - kompletną dokumentację w języku polskim
  • - bezpłatny odbiór w UDT
  • - dostęp do historii urządzenia od dnia jego produkcji

Copyright 2016 © Manitowoc
Zobacz nasze produkty na